Ogólnopolska Akcja Inicjatyw Społecznych

26-27 marca 2022

Obywatelskie święto lasu

26 i 27 marca po raz trzeci wychodzimy do lasów, puszcz i borów w całej Polsce na obywatelski dzień lasu.

Choć myśli i działania wielu z nas są skupione obecnie gdzie indziej, wokół wojny w Ukrainie i pomocy jej mieszkańcom, chcemy mimo wszystko spotkać się z Wami w miejscu, które łączy, koi, uzdrawia i daje siłę do działania.Ty także możesz wziąć udział w tym święcie i stać się częścią sieci.

Jesteśmy siecią osób, które łączy miłość do lasu.


Działamy w wielu miejscach, ruchach i organizacjach. Bronimy naszych lokalnych lasów lub dążymy do wzmocnienia chroniącego je prawa.


Jesteśmy różni tak, jak różne są drzewa w lesie, ale razem tworzymy jedną sieć, jeden organizm - Wspólny Las.

26 i 27 marca po raz trzeci wychodzimy do lasów, puszcz i borów w całej Polsce na obywatelski dzień lasu.


Idziemy pokazać, że tak jak leśny organizm, jesteśmy połączeni z przyrodą i ze sobą nawzajem, niezależnie od gatunku, narodowości, koloru skóry. Granice i mury dzielą, ale przyroda łączy każdą i każdego w jedną sieć.


Idziemy mówić, że lasy tak samo jak my, są częścią sieci życia i że nie zgadzamy się na zrywanie nitek w tej sieci przez krzywdę wyrządzaną ludziom lub przyrodzie.


Idziemy, by zapuścić korzenie i pokazać, że wspólnie mamy moc działania w obronie tego, co dla nas ważne.


Idziemy w poszukiwaniu Matek Drzew - starych fragmentów lasu, drzew-seniorek, które dbają o równowagę całego leśnego organizmu.


Idziemy wymienić się z lasami i sobą nawzajem siłą i motywacją do działań ochronnych, tak jak Matki Drzew przekazują życiodajne substancje swoim podopiecznym w wielkiej podziemnej sieci korzeni i grzybni.

1. Chcemy, aby kraje UE przestały wspierać gospodarczo agresorów i zdecydowały się na bojkot drewna pochodzącego z Rosji i Białorusi, a organizacje certyfikujące (jak FSC i PEFC) wycofały certyfikaty dla drewna pochodzącego z tych krajów.


2. Chcemy ochrony najlepiej zachowanych i najstarszych lasów oraz drzew o wymiarach pomnikowych.

To właśnie starolasy są kręgosłupem, na którym wspiera się cały leśny ekosystem i który chroni nas przed skutkami zmian klimatu.

Ich ochrona jest spójna z celami Strategii Bioróżnorodności UE.

Jest też działaniem niezbędnym w obliczu kryzysu ekologicznego, którego właśnie doświadczamy.


3. Zależy nam na priorytetowym traktowaniu funkcji społecznej i przyrodniczej w lasach ochronnych i podmiejskich.

Lasy najbliżej nas chronią nas przed suszami i powodziami; oczyszczają powietrze, którym oddychamy; są miejscem wytchnienia i oderwania się od gwaru miasta.


4. Domagamy się wprowadzenia realnej ochrony przyrody w lasach.

Gospodarka leśna nie może być usprawiedliwieniem dla niszczenia miejsc, w których mieszkańcy lasu wychowują młode, pożywiają się i odpoczywają.

Oczekujemy ponownego objęcia gospodarki leśnej wymogami ścisłej ochrony gatunkowej.


5. Jako obywatelki i obywatele chcemy mieć realny udział w podejmowaniu decyzji o lasach.

W związku z tym domagamy się zapewnienia możliwości zaskarżania planów urządzenia lasu przed sądami, a także zwiększenia roli konsultacji społecznych w procesie opracowywania tych dokumentów.

Kontakt: inicjatywa@wspolnylas.pl

Odwiedź nas:

(c) 2021-2022 WspolnyLas.pl | Logo: Kuba Sowiński (pro publico bono) | Spoty filmowe: Marcin Mystkowski (pro publico bono)

Aktualizacja: 15.03.2022